Privacybeleid

Belgian DotNetNuke Website Hosting hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de Belgian DotNetNuke Website Hosting Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Belgian DotNetNuke Website Hosting Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

Belgian DotNetNuke Website Hosting verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Belgian DotNetNuke Website Hosting verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Belgian DotNetNuke Website Hosting. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Belgian DotNetNuke Website Hosting om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Belgian DotNetNuke Website Hosting Website.

Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Belgian DotNetNuke Website Hosting openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: Belgian DotNetNuke Website Hosting leest geen van uw privé online communicaties.

Belgian DotNetNuke Website Hosting raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Belgian DotNetNuke Website Hosting zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Belgian DotNetNuke Website Hosting is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Belgian DotNetNuke Website Hosting en aan Belgian DotNetNuke Website Hosting gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

Belgian DotNetNuke Website Hosting verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Belgian DotNetNuke Website Hosting Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Belgian DotNetNuke Website Hosting gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Belgian DotNetNuke Website Hosting en haar relaties. Belgian DotNetNuke Website Hosting kan ook contact met u opnemen via enquetes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Belgian DotNetNuke Website Hosting verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Belgian DotNetNuke Website Hosting kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Belgian DotNetNuke Website Hosting gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Belgian DotNetNuke Website Hosting, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Belgian DotNetNuke Website Hosting gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Belgian DotNetNuke Website Hosting houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken in Belgian DotNetNuke Website Hosting, om te bepalen welke Belgian DotNetNuke Website Hosting services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Belgian DotNetNuke Website Hosting naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Belgian DotNetNuke Website Hosting zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Belgian DotNetNuke Website Hosting of de site; (b) om de rechten of eigendom van Belgian DotNetNuke Website Hosting te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Belgian DotNetNuke Website Hosting, of the het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

De Belgian DotNetNuke Website Hosting Website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Belgian DotNetNuke Website Hosting pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een Belgian DotNetNuke Website Hosting site of services, zal de cookie Belgian DotNetNuke Website Hosting helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Belgian DotNetNuke Website Hosting Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Belgian DotNetNuke Website Hosting kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Belgian DotNetNuke Website Hosting services of Websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Belgian DotNetNuke Website Hosting stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Belgian DotNetNuke Website Hosting stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

Belgian DotNetNuke Website Hosting zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Belgian DotNetNuke Website Hosting raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Belgian DotNetNuke Website Hosting uw informatie beschermt.

Contact Informatie

Belgian DotNetNuke Website Hosting heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Belgian DotNetNuke Website Hosting niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Belgian DotNetNuke Website Hosting via info@dnnwebsites.be. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.