Bekijk Artikel

23
De "Community Technology Preview (CTP)" is nu reeds beschikbaar om te downloaden en te testen.  DNN heeft onlangs het software bedrijf "Active Modules" aangekocht, hierdoor wordt de aangeworven kennis ten dienste gesteld van de nieuwe versie 6.2.0 die wordt aangevuld met een aantal nieuwe functionaliteiten:
  • Journal module: laat toe om de activiteiten van gebruikers of groepen op uw site te bekijken
  • File manager: de journal module wordt hier gebruikt voor het dubbel opladen van bestanden te vermijden
  • Tab Hierarchy Improvements: een hiërarchische benadering van de boomstructuur van de hoofdmenu zodat bewerkingen erop sneller en gemakkelijker verlopen.
  • Changes to Maximum Roles: het aantal rollen dat kan worden toegekend aan een gebruiker is nu ongelimiteerd (vroeger kon een gebruiker max 50 rollen hebben en was zelfs afhankelijk van de lengte van de rol-naam)
  • Changes to Profile Visibility: uw persoonlijk profiel kan veel uitgebreider ingesteld worden met het oog op de sociale modules (facebook, twitter, ...) in DNN
  • User Relationships: Dit laat u toe om relaties vast te leggen tussen verschillende gebruikers (bv. vrienden, volgers,... analoog aan Google+)
  • Global Input Filter: Deze kan er voor zorgen dat kwetsende taal uit uw site gefilterd wordt.
  • SSL Offloading: Hiermee kunnen pagina's die ingesteld zijn om via HTTPS te bekijken toch via HTTP kunnen worden benaderd
  • Secure User Settings: Verschillende gebruiker instellingen kunnen als beveiligd worden gemarkeerd waardoor ze geëncrypteerd worden bij het lezen en schrijven naar de databank.