Tabellen

Toevoegen van een HTML tabel in DNNTabellen zijn de ideale hulpmiddelen voor het aligneren en ordenen van uw gegevens op het scherm.  

Met het icoon Toevoegen tabellen in de DNN HTML module kunt u onmiddelijk kiezen hoeveel rijen en kolommen u nodig hebt.  

Met de "Table Wizard" wordt u stap voor stap gevraagd hoe uw tabel er moet uit zien.

Met de table wizard kan u alle elementen van uw tabel instellen ?

 • U kan bijvoorbeeld extra kolommen en/of rijen toevoegen.
 • Met behulp van "Column Span" en "Row Span" kunt u een cel kolommen en/of rijen laten overspannen.   Met wat experimenteren leert u snel hoe dit werkt.

Context menu tabellen in de DNN HTML moduleNadat u een tabel toegevoegd heeft, kunt u nog steeds alle eigenschappen ervan wijzigen door met de rechter muisknop in een tabel te klikken.

Het context menu (of snel menu) laat u dan toe om de gewenste actie te kiezen en spreekt voor zichzelf.

Cellen samenvoegen (de huidige cel en de cel rechts ervan) kan met behulp van het commando "Merge Cells Horizontally".

 
Om cellen samen toevoegen die onder elkaar staan heeft u "Merge Cells Vertically". 

"Table properties" roept de wizard weer op die u helpt uw tabel te configureren.

Deze functionaliteit is gelijkaardig aan Microsoft Word zodat u dit snel onder de knie zal hebben.

tabel eigenschappen in de DNN HTML moduleMet de tabel eigenschappen kunt u de globale eigenschappen van de tabel veranderen:
 • Height/Width: hoogte en breedte van de tabel in % of pixels (=puntjes)
 • Cell Spacing: het aantal pixels tussen elke cel
 • Cell Padding: het aantal pixels waarmee een cel opgevuld word rond uw tekst
 • Alignment: hoe wordt uw tabel gealiëneerd.
 • Background color: achtergrond kleur
 • Style builder: hiermee kan u de stijl in detail wijzigen (kennis van CSS en HTML is hier wel handig)
 • CSS Class: u kan een bestaand stijl kiezen voor deze tabel
 • Back Image: hiermee kiest u aan achtergrond foto
 • ID: de identificatie van de tabel


Aan de rechterkant kunt u een aantal voorgedefinieerde lay-outs kiezen.

Deze functionaliteit is gelijkaardig aan Microsoft Excel.

Cell properties kunt u gebruiken om de eigenschappen van uw (geselecteerde) cellen  te wijzigen.
Wijzigen Cel eigeschappen
 • Height/Width: hoogte en breedte van de tabel in % of pixels (=puntjes)
 • Content Alignement: hoe wordt de inhoud van uw cel geplaatst
 • Undefined: (dit is eigenlijk de achtergrond kleur) van de geselecteerde cel(en)
 • Style builder: laat u toe om de stijl heel gedetailleerd te configureren
 • CSS Class: u kunt een bestaand CSS class gebruiken voor uw cellen
 • Back image: achtergrond foto voor uw cel
 • ID: de identificatie van uw cell
 • No text wrapping: de tekst blijft zoveel mogelijk op 1 lijn en wordt dus niet over 2 (of meer) lijnen gesplitst.